Ordlista
Bakspår

När hunden går spåret åt fel håll.

Bloduppehåll

Sträcka i spåret där spårläggaren inte har droppat något blod, utan endast dragit skanken.

Fästa i spåret

Då hunden tar sig an spåret och aktivt och koncentrerat följer spåret.

Liggtid

Tiden från när spåret läggs till dess att ekipaget går spåret.

Påsläpp

Den plats där föraren släpper på hunden, för att den sedan självständigt ska leta reda på spåret.

Riktningsbestämmelse

När hunden hittar spåret och bestämmer åt vilket håll det går.

Ringa

När hunden går i cirklar för att leta reda på spåret eller på annat sätt reda ut utmaningar kallar man det för att hunden ringar.

Skank

Ben från klövvilt, vanligen från rådjur som används vid spårläggningen.

Spårkärna

Där spåret går.

Vittring

Ett annat ord för doft.

Tapp

När hunden av någon anledning kommer ifrån spårkärnan kallar man detta för tapp, vanligen ringar hunden då för att hitta tillbaka till spårkärnan.

Upptag

Då hunden får vittringskontakt med spåret.

Återgång

Spåret går tillbaka i nästan samma spår. Även kallad tokvinkel eller harlycka. En särskild vinkel som prövas i öppenklass, se spårskisser.