Viltspår för aktivering, prov och skarpt läge

Varmt välkommen till Sveriges bästa sida om viltspår!

Det är i alla fall vår ambition med viltspår.com och vi hoppas att du kommer att trivas. Att på ett enkelt sätt hitta all information som krävs för att sätta igång och börja träna viltspår med sin hund. Här hittar du träningstips, tips på var man kan få tag på skank, kontaktuppgifter till domare och mycket mer.

Ordlista

Vilken utrustning krävs?

Första träningspassen

Tillstånd från Jordbruksverket

Anlagsklass

Öppen klass

Bedömning

Skillnaden mellan ordinarie och rörligt prov

Prissättning

Hitta domare

Med tydliga spårskisser, bra tips både på hur man börjar träna, hur man kommer vidare samt problemlösning så är boken pedagogisk och inspirerande för alla som vill börja träna viltspår med sin hund.

Få hjälp på plats - kurser och privatträningar

Planera er spårträning
Anlagsklass

I viltspår startar man vanligen på prov, vilket innebär att man endast tävlar mot sig själv. Inom vissa raser kan man även tävla, både på lokal- och riksnivå på olika mästerskap. Viltspår i sin provform består av två klasser: anlagsklass och öppenklass. Hunden måste vara minst nio månader gammal för att få starta. Det finns två typer av prov; rörligt och ordinarie. Skillnaden mellan dem är att tidpunkt och plats för ordinarie prov ska vara fastställd minst fem dagar före start.
Nedan är utdrag ur reglerna, som du kan ladda ner i sin helhet här.

§ 8 Provets uppläggning och genomförande

a. Terräng anlagsklass

Spåret ska läggas i terräng med normal vilttäthet och som till övervägande del är skogbevuxen. Vid spårläggningen ska omväxling i terräng- en eftersträvas, det vill säga spåret läggs över höjder, hyggen, kärr, diken och stigar.

c. Spårets markering

Någon uppsparkning av markförnan ska inte göras. I anlagsklass kan spåret vid spårbörjan, ut- märkas med en snitsel, etc till hundförarens och domarens vägledning. Vinklar och spårslut kan utmärkas med i övrigt avvikande markering.

d. Blodläggning

Spåret ska i båda klasserna läggas med 2 deciliter blod.

Spåret läggs med hjälp av spårläggarkäpp i vars nedre ände anbringas en skumgum- mibit med en kontaktyta mot marken av 2 x 2 cm, eller med hjälp av stänkflaska där det är av stor vikt att flasköppningen har en diameter av maximum 1 mm. Tiden noteras när blodspåret börjar utläggas. Blodstämplarna eller blodstänken avsätts med cirka 1 meter inbördes avstånd. På det första tiotalet meter av spåret görs blodmarkeringen tätare. I båda klasserna ska i samband med blodmarkeringen släpas skank av hjortvilt. Skanken ska släpas även under bloduppehåll. Blodet ska alltid stämplas eller droppas i direkt anslutning till spårets sträckning. Om två hjälps åt vid spårläggningen ska den som markerar blod alltid gå sist. På en sträcka av spåret görs ett uppehåll i blodmarkeringen på en sträcka av cirka 15 meter.

I anlagsklass ska spåret blodas 2-5 timmar före hundens start.