Viltspår för aktivering, prov och skarpt läge

Varmt välkommen till Sveriges bästa sida om viltspår!

Det är i alla fall vår ambition med viltspår.com och vi hoppas att du kommer att trivas. Att på ett enkelt sätt hitta all information som krävs för att sätta igång och börja träna viltspår med sin hund. Här hittar du träningstips, tips på var man kan få tag på skank, kontaktuppgifter till domare och mycket mer.

Ordlista

Vilken utrustning krävs?

Första träningspassen

Tillstånd från Jordbruksverket

Anlagsklass

Öppen klass

Bedömning

Skillnaden mellan ordinarie och rörligt prov

Prissättning

Hitta domare

Med tydliga spårskisser, bra tips både på hur man börjar träna, hur man kommer vidare samt problemlösning så är boken pedagogisk och inspirerande för alla som vill börja träna viltspår med sin hund.

Få hjälp på plats - kurser och privatträningar

Planera er spårträning
Ordinarie viltspårprov

Ett ordinarie prov ska vara utlyst i förväg i klubbens tidning med dag och plats angiven och i så god tid att det nått ut till medlemmarna i god tid innan anmälningstidens utgång. Väljer arrangören att begränsa antalet deltagare ska detta framgå av provets utannonsering. Ett ordinarie prov kan arrangeras under maximalt 1-4 dagar. Hund kan endast startas en gång per provtillfälle.

Rörligt viltspårprov

Prov som genomförs på tid och plats som fastställs av arrangerande specialklubb. Provdag ska vara fastställd minst fem dagar före start. Hund får starta flera gånger under samma period vid rörligt prov. Dock får hund inte starta mer än 1 gång samma dag och vid samma prov. Ett rörligt prov kan vara från en vecka upp till maximum en kalendermånad.