GALLERIES

    När du har införskaffat bra utrustning, tinat blod och skank är det dags att se ut ett lämpligt ställe att lägga de första spåren på.

    Lägg gärna spåret på en äng eller i en skog där det inte går så många människor och hundar, gärna en plats där det inte heller finns så mycket vilt. På prov går spåren alltid i skog, men även där ska terrängvariation förekomma så det är en fördel att tidigt lägga in olika typer av underlag i träningen.

    Välj till en början en lite mer ”luftig” skog, gärna med mossa istället för blåbärsris så att vittringen hamnar långt ner i backen. Allt för att underlätta för nybörjarhunden. Längre fram i träningen kan man gärna utsätta hunden för olika störningar för att variera spåren och för att utmana hunden. ”Torra” spår, såsom asfalt, grus och jord är svårare terräng medan äng och framför allt skog är lättare. Det allra första spåret bör vara cirka 30-50 meter långt med en liggtid på cirka 30-60 minuter.

    Försök att lägga spåret i medvind, att du har vinden i ryggen. Börja med att sätta upp en snitsel i starten, släpp ner skanken och häll några droppar blod. Nu är det dags att börja gå! Skanken har du i ett snöre släpandes någon eller ett par meter bakom dig och den andra handen har du till blodflaskan som du häller några droppar i varje eller vartannat steg. Skanken ska alltid vara i backen och till en början blodar du hela sträckan. I slutet lämnar du skanken, bind gärna fast den i ett träd för att förhindra att något annat djur stjäl den.