GALLERIES

  strukturera din träning

  Träningsschema & spårkartor

  Träningsschema: Strukturera upp din träning genom att planera den ordentligt! Filen innehåller upplägg som gör att du på ett enkelt och tydligt sätt kan förbereda och utvärdera er träning. Den hjälper dig att tänka på alla viktiga detaljer i er träning, exempelvis olika typer av underlag, störningar och väderförhållanden. Se en röd tråd i er träning, vad är era svagheter som behöver utvecklas och vad gick bra denna gång? Planering av spårträningen blir enkel med detta träningsschema! Filen är tänkt att enkelt kunna skrivas ut för att kunna fylla i den på plats när minnet är som bäst. Den lämnar även utrymme för att snabbt kunna skissa upp en spårkarta. Spara tidigare träningspass i en pärm och följ er träning, från de allra första spåren upp till championatet.

  Snabbstatus: Tanken är att på ett enkelt sätt skapa en överblick vilka era styrkor och svagheter är, så ni vet vilka delar ni ska lägga krut på. Sätt dig ner i några minuter och fundera och fyll i, så har du det på papper. Om ni hanterar exempelvis skott fullt ut, så fyller du den tårtbiten till 100%. Om hunden ibland reagerar på att ha en domare med i spåret, så fyll den tårtbiten till 50% osv. Inga fler “jag-åker-väl-ut-och-lägger-något-spår-och-får-se-vad-det-blir” känsla, utan lägg upp spåren utifrån era svagheter så ni får utveckla dom! Fyll i snabbstatusen på nytt efter tio spår, går det åt rätt håll?

  Information

  träningsschema och spårkartor

  Vänligen observera att filerna finns med i boken. Priserna anges inkl. moms. Spårkartorna är uppritade på A5 sida (en karta per blad) och är tänkta som förslag och som en hjälp för att lägga spår för att få inspiration, anpassa dom gärna efter eget tycke. Ibland behöver man ta hänsyn till hur terrängen kan se ut, men “skyll” inte på den utan nyttja den för att få olika typer av underlag, terrängskiften och utmaningar.

  Filerna är i PDF-format. Om du inte kan öppna PDF:er kan du ladda ner program för det här. Maila till info@viltspår.com och skriv vilken/vilka PDF:er du önskar. Filerna skickas då betalningen har kommit oss tillhanda. Priserna är angivna inkl. moms, betalningsvillkor 10 dagar.

  Upphovsrätt innebär att den person som har skapat ett verk har ensamrätt att bestämma hur detta verk får användas. Det innebär att du i detta fall endast har rätt att nyttja filerna för privat bruk, du får inte kopiera eller dela med dig av filerna till någon annan.

  Träningsschema 80 kr

  Snabbstatus 40 kr

  Spårkartor 40 kr

  Spårkarta 1 (nybörjare): Passar dig som endast har lagt raka spår tidigare.

  Spårkarta 2 (nybörjare): Passar dig som har börjat med lite vinklar.

  Spårkarta 3 (nybörjare): Passar dig som vill börja träna bloduppehåll.

  Spårkarta 4 (anlagsklass): Passar dig som vill lägga ett anlagsspår.

  Spårkarta 5 (öppenklass): Tips på hur du kan börja lära hunden riktningsbestämmelse.

  Spårkarta 6 (öppen klass): Introduktion av påsläpp, inför startrutan.

  Spårkarta 7 (öppen klass): Tips på hur du börjar träna återgången.

  Spårkarta 8 (öppen klass): Passar dig som vill lägga ett öppenklass spår.

  Jag vill ta del av filerna, vad gör jag nu?

  Beställ TRÄNINGSMATERIAL

  Vad menas med upphovsrätt?

  Beställ boken