GALLERIES

  Ordlista

  Bakspår
  När hunden går spåret åt fel håll.

  Bloduppehåll
  Sträcka i spåret där spårläggaren inte har droppat något blod, utan endast dragit skanken.

  Fästa i spåret
  Då hunden tar sig an spåret och aktivt och koncentrerat följer spåret.

  Liggtid
  Tiden från när spåret läggs till dess att ekipaget går spåret.

  Påsläpp
  Den plats där föraren släpper på hunden, för att den sedan självständigt ska leta reda på spåret.

  Riktningsbestämmelse
  När hunden hittar spåret och bestämmer åt vilket håll det går.

  Ringa
  När hunden går i cirklar för att leta reda på spåret eller på annat sätt reda ut utmaningar kallar man det för att hunden ringar.

  Skank
  Ben från klövvilt, vanligen från rådjur, som används vid spårläggningen.

  Spårkärna
  Där spåret går.

  Tapp
  När hunden av någon anledning kommer ifrån spårkärnan kallar man detta för tapp.

  Upptag
  Då hunden får vittringskontakt med spåret.

  Vittring
  Ett annat ord för doft.

  Återgång
  Spåret går tillbaka i nästan samma spår. Även kallad tokvinkel eller harlycka. En särskild vinkel som prövas i öppenklass, se spårskisser.