GALLERIES

  Anlagsklass

  I viltspår startar man vanligen på prov, vilket innebär att man endast tävlar mot sig själv. Inom vissa raser kan man även tävla, både på lokal- och riksnivå på olika mästerskap. Viltspår i sin provform består av två klasser: anlagsklass och öppenklass. Hunden måste vara minst nio månader gammal för att få starta. Det finns två typer av prov; rörligt och ordinarie. Skillnaden mellan dem är att tidpunkt och plats för ordinarie prov ska vara fastställd minst fem dagar före start.

  Nedan är utdrag ur reglerna, som du kan ladda ner i sin helhet här.

  § 8 Provets uppläggning och genomförande

  a. Terräng anlagsklass
  Spåret ska läggas i terräng med normal vilttäthet och som till övervägande del är skogbevuxen. Vid spårläggningen ska omväxling i terrängen eftersträvas, det vill säga spåret läggs över höjder, hyggen, kärr, diken och stigar.

  c. Spårets markering
  Någon uppsparkning av markförnan ska inte göras. I anlagsklass kan spåret vid spårbörjan, utmärkas med en snitsel, etc till hundförarens och domarens vägledning. Vinklar och spårslut kan utmärkas med i övrigt avvikande markering.

  d. Blodläggning
  Spåret ska i båda klasserna läggas med 2 deciliter blod.

  Spåret läggs med hjälp av spårläggarkäpp i vars nedre ände anbringas en skumgummibit med en kontaktyta mot marken av 2 x 2 cm, eller med hjälp av stänkflaska där det är av stor vikt att flasköppningen har en diameter av maximum 1 mm. Tiden noteras när blodspåret börjar utläggas. Blodstämplarna eller blodstänken avsätts med cirka 1 meter inbördes avstånd. På det första tiotalet meter av spåret görs blodmarkeringen tätare. I båda klasserna ska i samband med blodmarkeringen släpas skank av hjortvilt. Skanken ska släpas även under bloduppehåll. Blodet ska alltid stämplas eller droppas i direkt anslutning till spårets sträckning. Om två hjälps åt vid spårläggningen ska den som markerar blod alltid gå sist. På en sträcka av spåret görs ett uppehåll i blodmarkeringen på en sträcka av cirka 15 meter.

  I anlagsklass ska spåret blodas 2-5 timmar före hundens start.