GALLERIES

  Villkor för kurser och privatträningar

  Bekräftelse
  Avvakta tills du fått ett bekräftelse mail från oss, i vilket du får veta om du fått en plats eller ej.

  Betalning
  Du anses anmäld till kursen när du fått ett bekräftelse mail med faktura samt betalat in din kursavgift på senast 3 dagar efter din anmälan. Inbetalning görs på bankgiro 582-5930 (Brandwold Creative AB), glöm inte att ange ditt namn och vilken kurs som avses. Anmälan till kurs är bindande.

  Återbud
  Om du avbokar alternativt avbryter din kurs återfår du hela din anmälningsavgift om vi har reserver att ta in, detta gäller oavsett hur sent din avbokning inkommer. Om vi inte har reserver att tillsätta din plats med är du fri att överlåta din plats själv till annan person. Om ingen reserv/ny deltagare kan sättas i ditt ställe återfås inga pengar. Undantag gäller vid plötslig olycka eller sjukdom, veterinär- eller läkarintyg krävs och då återbetalas hela eller de delar av kursen ni inte kan närvara.

  Inställd kurs
  Det kan komma att hända att vi tvingas ställa in en kurs före start. I detta fall återbetalas hela kursavgiften. Minsta antalet deltagare per instruktör är 3 ekipage.

  Missat tillfälle
  Vi har tyvärr inte möjlighet att hålla enskilt kurstillfälle för de deltagare som missar något kurstillfälle. Vi berättar gärna per mail vad vi har gått igenom vid det aktuella tillfället och förslag på träning. Vill man ha praktisk genomgång får man gärna boka in en privatlektion för detta.

  Under 18 år
  Om du är under 18 år måste du ha målsmans tillstånd för att göra en bokning. Genom att godkänna köpvillkoren och genomföra din anmälan intygar du att du har målsmans tillstånd.

  Löptikar
  Vi tillåter löptikar på kursen, tala om ifall du har en tik som löper och vänligen visa hänsyn mot de övriga deltagarna.

  Extra familjemedlem
  Vi har valt att hålla ner antalet deltagare nere så att alla på kursen ska få den hjälp ni behöver och betalar för. Om en extra familjemedlem vill följa med på kursen gör denna det utan extra kostnad, det är alltid roligt och bra med extra ögon och öron och genom att involvera fler i familjen har du tillgång till spårläggare framöver:)